Partneři

Asociace gamingových klubů vstupuje na scénu.

AGK je zkratka, pod kterou se schovává nově vzniklá Asociace Gamingových klubů, tedy asociace sdružující herní kluby CZSK scény.

 

Zakládajícími členy Asociace jsou tři přední kluby – eEriness, eSuba a Inside Games, které se spojily v realizaci společné myšlenky. Více o motivaci pro založení AGK prozradí její místopředseda Ing. Michal Vinař z eEriness:

“Za deset let, co vedu náš klub, jsem se setkal s řadou pokusů o vytvoření nějaké organizace sdružující několik herních klubů. Vždy však skončilo pouze u slov a slibů. Zde je to jiné. K jednomu stolu zasedli lidé, kteří se pravidelně potkávají na desítkách domácích akcí napříč Českou republikou a Slovenskem, lidé, kteří vedou jedny z nejlepších klubů u nás, lidé, kteří vědí co chtějí, investují do toho spoustu financí a času a dokážou za tím jít. Myšlenka vytvořit tuto Asociaci nevznikla ze dne na den. Probíhaly dlouhé diskuze o tom, jak by měla vypadat a fungovat. Již při těchto jednáních jsme všichni poznali, že vytvoření Asociace má velký smysl, jelikož každý z nás vidíme řadu chyb v turnajích, ve vztazích hráč-klub-turnaj-divák a naopak a zkrátka v celkovém systému. Jsou to chyby, které jsou leckdy zcela zbytečné a my budeme chtít, aby se jich organizátoři snažili co nejvíce vyvarovat, protože v konečném důsledku to bude mít efekt nejen pro nás – vedoucí jednotlivých klubů, ale především hráče a diváky. Asociace bude mít velké cíle, ale zároveň odpovědnost zlepšit podmínky tuzemského gamingu na nejvyšší úrovni. Mimo to má Asociace svůj význam také v užší spolupráci jednotlivých klubů v mimoherní sféře. Já věřím, že spojení eEriness, eSuba, Inside Games není krok vedle, ale naopak plnou parou vpřed a jsem pyšný na to, že právě náš tým stál spolu s výše jmenovanými u samotného zrodu Asociace.”

 

AGK se po dlouhé době stává první oficiální institucí, která se chce zasadit o vytvoření stabilního a přehledného prostředí s jasnými a přiměřenými pravidly na domácí gamingové scéně. A jaké prostředky chce k tomuto cíli využít, představí místopředseda AGK Vojtěch Klapuch z Inside Games:

“Když se podíváme zpětně na roky v českém esportu a porovnáme náš růst s růstem v zahraničí, tak je zřetelně jasné, že naši hráči a soutěže nedosahují takových kvalit, kterých by měly, a to jak po kvalitě hráčů, esport klubů, tak i zájmů IT firem o spolupráci. Vznik asociace, která bude utvářet jednotná pravidla, jež budou dodržována všemi členy asociace, je tím správným krokem kupředu, který dokáže více týmy a hráče přivést k profesionalitě. Je opravdu správná doba přistoupit k nastavení pravidel a mantinelů pro nejvyšší domácí ligy, turnaje a LAN akce. Naším cílem je vytvořit jednotná a přehledná pravidla a prostředí, které bude sloužit k tomu, aby se český esport posunul zase o kousek blíže ke světovým parametrům. Už jen to, že díky společné myšlence tří českých esport klubů vznikla tato asociace, ukazuje na fakt, že věci se dávají kupředu správným směrem.”

 

AGK však není uzavřené společenství elitních klubů. Naopak, předpokladem je jak růst počtu členů samotné Asociace, tak i její pole působnosti. Plány, které si AGK klade pro blízkou i vzdálenou budoucnost, přiblíží předseda Asociace Karel Potužník z eSuby:

“AGK byla od počátku projektem tří výše zmíněných klubů. Celou dobu jsme ale vše tvořili s tím, že počet členů se bude postupně navyšovat. I proto máme jasně stanovená pravidla pro vstup do AGK, která budou zveřejněna na našich stránkách. S pomocí nových členů chceme stanovit určitý standard kvality v rámci gamingových klubů, ale nejen jich. Naším cílem je být klíčovým hráčem v otázce kvality i u samotných soutěží, jimž budeme veřejně udělovat pečeť kvality, značící plnění standardů, jež v rámci AGK schválíme. Zároveň již členství v AGK by mělo značit, že i samotný klub splňuje jisté standardy. Tyto kroky tak pomohou zpřehlednit naší gamingovou scénu těm, kteří v ní nejsou zběhlí. Potencionální partneři česko-slovenského gamingu tak nebudou muset takříkajíc “střílet naslepo”. Samozřejmě zde naše plány s Asociací nekončí. Budeme se snažit o celkový rozvoj herní scény a také nezapomínáme ani na charitativní projekty. Nyní jsme ale teprve na samém začátku, který však bude pro budoucnost AGK klíčový. Věřím, že se nám podaří získat podporu i ostatních subjektů na scéně a že se k nám brzy připojí další kluby, jakožto noví členové AGK. S jejich podporou a právním rámcem, jež byl Asociaci dán, věřím, že se nám podaří naše cíle splnit.”

 

Součástí samotné Asociace je také kontrolní orgán, který bude dohlížet na případné řešení sporů či porušení Stanov. Ten nese název Kárná komise.

Jejími členy jsou:

Miroslav Tomáš – předseda

Filip Matoušek – místopředseda

Alexandr Ambróz – místopředseda

 

Cíle stanovené při vzniku Asociace gamingových klubů jsou definovány následovně:

Hlavní prostředky pro splnění těchto cílů spočívají v síle samotných členů Asociace, kteří tvoří základ gamingové scény v ČR a SR a mohou tak zásadním vlivem ovlivnit její vývoj. Zakládající a také budoucí členové Asociace tak na sebe berou nemalý díl odpovědnosti za to, jakým směrem se česko-slovenská gamingová scéna bude ubírat. Dnešním dnem tuto odpovědnost vyjadřují založením Asociace gamingových klubů.

 

Pro více informací o AGK navštivte Facebookové stránky na adrese www.facebook.com/asociacegk/

Dotazy na spolupráci a další otázky na AGK zasílejte na email info@agkcs.com

 

Loga Asociace pro média:

https://drive.google.com/open?id=0B1_L12dYRbfvTWF1SGtRYURaNms